Professionals

No video selected.

Het CJG is een samenwerkingsverband van instellingen die in de regio Weesp diensten en hulp aanbieden bij opvoeden en opgroeien. In de regio zijn veel organisaties actief waar ouders - wanneer het om hun kind gaat - terecht kunnen voor advies en hulp.

Het Centrum Jeugd en Gezin bundelt de krachten van deze organisaties en zorgt ervoor dat het aanbod dat zij hebben op elkaar aansluit, goed bereikbaar is in de gemeentes en datgene biedt waar ouders behoefte aan hebben. Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor professionals, ouders, kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 23 jaar.

De jeugdconsulenten vormen een aanspreekpunt voor alle ouders en opvoeders in Weesp. Bij hen kunnen ouders terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien, maar ook over de mogelijkheden en het beschikbare aanbod van opgroei- en opvoedingsondersteuning in de regio.

De jeugdconsulenten werken volgens de methodiek Positief Opvoeden. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Positief Opvoeden-Triple P.