Interventies

No video selected.

De jeugdconsulenten van het CJG beschikken over een aantal interventies om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen. De belangrijkste vind je op deze pagina.

 

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften

Om samen met ouders en/of jongeren een inschatting te maken van de vragen van het gezin, gebruiken we de ‘GIZ-methodiek’. GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften. Hoe gaat het met de ontwikkeling van het kind? Hoe ervaren de ouders de opvoeding? En hoe ziet de omgeving rondom het gezin eruit? Met behulp van de GIZ-driehoek bespreken we deze onderwerpen en kijken we samen welke zorg het beste bij het gezin past.

interventies Small

Positief Opvoeden

Voor effectieve informatie, hulp en tips bij dagelijkse opvoedvragen, werken we volgens de methode Positief Opvoeden; Triple P. Dit programma bieden we aan vanuit vier à vijf verschillende niveaus:

Niveau 1
Het eerste niveau is de publiekscampagne voor alle ouders en opvoeders in de regio. Denk hierbij aan het verspreiden van de Tipkrant ‘Positief Opvoeden’ in de Week van de Opvoeding en uiteraard aan de website www.positiefopvoeden.nl. Het laagdrempelig voorzien van tips en informatie staat hierbij centraal.

Niveau 2
Op niveau twee gaat het om korte adviesgesprekken (telefonisch, online of face to face) en het aanbod van lezingen. Dit aanbod sluit aan bij veelvoorkomende opvoedvragen van ouders, bijvoorbeeld over het gedrag en/of de ontwikkeling van hun kind.

Niveau 3
Als ouders beginnende opvoedvragen/-problemen ervaren is niveau drie een passend aanbod. Met kortdurende begeleiding (gemiddeld vier sessies) kunnen zij individueel advies krijgen ter versterking van hun opvoedvaardigheden.

Niveau 4
Wanneer er behoefte is aan een intensieve training van opvoedvaardigheden, kan niveau vier uitkomst bieden. Dit kan in de vorm van individuele sessies (acht à tien keer) of een groepstraining. Hierbij is een specifiek (groeps) aanbod voor gescheiden ouders.

Niveau 5 (plus) – Alleen in Weesp
Als niveau 4 onvoldoende resultaten geeft, kan niveau 5 een ‘plus-aanbod’ bieden. Dit niveau is geïndiceerd als gedragsproblemen van de kinderen samenhangen met andere gezinsproblemen. Ook hierbij is specifieke (individuele) begeleiding bij een echtscheiding mogelijk.

 

Opvoedcursussen

Naast lezingen en groepsbijeenkomsten volgens de methodiek ‘Positief Opvoeden’, verzorgen we vanuit het CJG ook ouderavonden, workshops en cursussen over algemene opvoedthema’s. Bijvoorbeeld om (zwangere) ouders voor te bereiden op het ouderschap. Hierover vind je meer informatie onder het tabblad cursussen.

 

Ondersteuning professionals

Vanuit het CJG denken we ook graag mee met vragen van professionals in ons netwerk. Zo kunnen we bijvoorbeeld scholingen verzorgen voor kinderopvangmedewerkers en leerkrachten.